Ga naar de inhoud

Wisseltentoonstellingen

Naast de vaste collectie presenteren we door het jaar heen verschillende wisseltentoonstellingen. Bekijk hieronder alle tentoonstellingen.

Bekijk ook onze vaste collectie. Deze vertelt het verhaal van de inwoners van de Liemers uit het verleden, het heden en de toekomst. Terwijl je rondloopt, ontdek je de geschiedenis door een geheel eigentijdse presentatie waarin de objecten je tegemoetkomen. Baan je een weg langs de immense tijdlijn die van de begane grond doorloopt naar de eerste verdieping. De historie wordt ingekleurd door de verhalen van de mensen; van de jagers en verzamelaars uit de steentijd tot de Liemerse inwoners van nu.

Huidige tentoonstellingen

<h2>Huidige tentoonstellingen</h2>

Eindexamenexpositie Liemers College

Momenteel zijn er in de hal van de Turmac Cultuurfabriek werken van eindexamenleeringen van het Liemers College te zien. De expostie is t/m 2 juni te bewonderen. Met trots presenteren de tekenleerlingen van vwo 6 van het Liemers College Heerenmaten in Zevenaar hun beeldende werken. Voor het vak tekenen doen zij schriftelijk eindexamen en praktisch. Van het praktisch examen zijn een aantal werken nu tentoongesteld. De uitdaging is om beeldend te reageren op een begrip als ‘Ode aan de Muze’ of ‘Egodocument’ of op een gedicht of foto. De vrije interpretatie van de leerling geeft een gevarieerd en individueel eindresultaat, vaak vanuit persoonlijke vragen van henzelf. De studenten Maud, Julia, Noa, Emma, Robyn, Iris, Siebe, Marlot, Zamani, Yara, Kiara en Lieve en hun docent Jurianne Guichelaar nodigen je van harte uit het werk te bewonderen. Tijdens deze periode hangen er tegenover het museum en in het Grand Café werken van kunstenaars Armando en Asger Jorn uit de Peter Stuyvesant collectie. Vanaf 10 juni volgt hier weer een mini-expositie van een lokale kunstenaar.
<h2>Huidige tentoonstellingen</h2>

Vaste collectie

Onze vaste collectie vertelt het verhaal van de inwoners van de Liemers uit het verleden, het heden en de toekomst. Terwijl je rondloopt, ontdek je de geschiedenis.
<h2>Huidige tentoonstellingen</h2>

Archeologiedagen

De Archeologiedagen op 14, 15 & 16 juni 2024 brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land. Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni zijn er twee bijzondere activiteiten bij Kunstwerk!. Ga underground bij de archeoloog en ontdek jouw geschiedenis!

Voltooide tentoonstellingen

<h2>Voltooide tentoonstellingen</h2>

Expositie “Met de Romeinen de hemel in?”

Onze vaste collectie vertelt het verhaal van de inwoners van de Liemers uit het verleden, het heden en de toekomst. Terwijl je rondloopt, ontdek je de geschiedenis.
<h2>Voltooide tentoonstellingen</h2>

Liemersland Vaandelland

Het vaandel staat symbool voor de vereniging, haar leden en de eenheid. Een symbool van herkenning en identificatie. Dit was en is nog steeds heel belangrijk. Bij oprichting van het Liemers Museum hebben veel verenigingen hun oude vaandels in het Museum ondergebracht. Deze 122 vaandels zijn te zien, in de Cultuurhal in de Turmac Cultuurfabriek van 15 juli t/m 27 augustus 2023. Een van de eerste grote aanschaffen van een nieuwe vereniging was vaak een vaandel! Al in de Romeinse tijd werden vaandels gebruikt door het leger. Daar werden ze aan horizontaal gehouden lansen meegedragen. Tijdens de kruistochten werden veel religieuze vaandels meegevoerd. In de middeleeuwen komen ze in gebruik bij de gilden, als symbool van beroepsgroep, een gemeenschappelijk sociaal-economisch ideaal. Uiteindelijk verspreid het gebruik zich over allerlei maatschappelijke organisaties en verenigingen Tegen het einde van de negentiende eeuw verwierven de Nederlandse katholieken geleidelijk aan gelijkberechting verwierven op politiek, sociaal en cultureel gebied. Dit proces liep ongeveer parallel met de opkomst van de arbeidersbeweging. Deze beide ontwikkelingen leidden tot de verzuiling van Nederland. Tegen het einde van de 19de eeuw zien we in de Liemers een toename van het verenigingsleven, vaak door de kerk gestimuleerd. Natuurlijk gevormd rondom de ‘passende zuil’. De oudste vaandels stammen uit de periode 1900 – 1930. Deze tentoonstelling is de getuigenis van dit proces.
<h2>Voltooide tentoonstellingen</h2>

Bij het paard van de Geitenwaard

De ontdekking van het Romeinse tempelcomplex Herwen-Hemeling in 2022 in de Geitenwaard bij Herwen was groot nieuws! Vanaf juni zal de 2e expositie te zien zijn.