Ga naar de inhoud

Huisregels

Op iedere locatie hanteren wij bepaalde huisregels. Deze huisregels zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat een bezoek aan Kunstwerk! voor iedereen fijn en zorgeloos kan verlopen.

Theater – Huisregels

 • Het is niet toegestaan om foto-, video- of geluidsopnamen te maken tijdens voorstellingen.
 • Laatkomers en mobiele telefoons zijn hinderlijk voor de artiesten én voor het publiek. Wij verzoeken om vooraf mobiele telefoons uit te zetten. Ben je te laat? Dan mag je pas in de pauze de zaal in, mits er een pauze zit in de voorstelling.
 • Op geen van de Kunstwerk!-locaties is het toegestaan om te roken.
 • Garderobe is verplicht én gratis. Op last van de brandweer mogen er geen losse jassen, tassen of andere attributen mee de zaal in.

 

Leren – cursus- en lesvoorwaarden

 • Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Een aanmelding geeft géén garantie op plaatsing en kan tót het moment van plaatsing schriftelijk worden ingetrokken.
 • Tussentijds opzeggen van de (twee)wekelijkse instrumentale en vocale lessen kan met een opzegtermijn van één volledige kalendermaand en moet per e-mail gebeuren via cursusadministratie@liemerskunstwerk.nl. Tussentijds opzeggen van de overige lessen en cursussen is niet mogelijk.
 • Data, cursusprijzen en lesgelden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Museum – Huisregels

 • In het museum is het nadrukkelijk niet toegestaan om eten of drinken te nuttigen.
 • Uiteraard zorg je in het museum niet voor overlast; laat andere bezoekers in alle stilte genieten van al het moois dat wij te bieden hebben.
 • Tassen mogen niet mee naar binnen.

Bibliotheek – Huisregels

 • Je houdt alles netjes, heel en schoon; ga respectvol om met de boeken en andere media die je bekijkt en/of in bruikleen hebt. Zo kunnen nog lang veel mensen ervan genieten!
 • Dieren zijn niet toegestaan, uiteraard met uitzondering van hulphonden.