Ga naar de inhoud

Taalcafé

Wil jij beter Nederlands spreken, lezen of schrijven? Wees welkom in ons Taalcafé! Hier leer je door samen te praten, te lezen en te oefenen op de computer. We bespreken verschillende dagelijkse thema’s en het luisteren, spreken, schrijven en lezen gebeurt op verschillende niveaus.

Het taalcafé bezoeken is gratis en kan op de volgende dagen in Kunstwerk! de Bibliotheek in Zevenaar (in de Turmac Cultuurfabriek):

Dinsdag 09:30 tot 11:30 uur
Vrijdag 09:30 tot 11:30 uur

Kom jij langs in ons Taalcafé? Meld je dan eerst even aan bij Marie-José van de Velde. Je kan haar een e-mail sturen naar mj.van.de.velde@liemerskunstwerk.nl of vraag naar haar als je ons belt op 0316 745 680. Hopelijk tot snel!