Ga naar de inhoud

Archeologie

Een collectie van alle tijden, maar met een focus op de Romeinen aan de Limes. De collectie bevat objecten van het in 2022 opgegraven Heiligdom Herwen Hemeling, een belangrijke Europese vondst, en objecten uit de Bijland van het Castellum Carvium dat bij de dam van Drusus lag.

De vondsten

De collectie archeologie is omvangrijk en beslaat diverse periodes. De basis wordt gevormd door de collectie Tinneveld, die bestaat uit voorwerpen uit de Steen- en IJzertijd en een aantal voorwerpen uit latere tijden. Veel van de voorwerpen zijn opgenomen in de vaste presentatie. Een groot deel van de collectie is vooral geschikt voor studiedoeleinden en is opgeslagen in het depot. Dit materiaal is op verzoek beschikbaar voor onderzoek. Veel voorwerpen van diverse opgravingen in de Liemers zijn te vinden in de presentatie: objecten uit de Steen-, Brons- en IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege en Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.

De Bronstijd en IJzertijd zijn vertegenwoordigd d.m.v. een bronzen zwaard, lanspunten en aardewerk. De Romeinse legers hebben hier talrijke sporen achtergelaten, zoals een beeldje van de godin Minerva, zwaarden, een altaarsteen, bronzen vaatwerk, fibulae en haarnaalden. In de Vroege Middeleeuwen werden visnetverzwaringen gemaakt uit stukken van Romeinse dakpannen. Uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd kennen we veel soorten aardewerk die in de Liemers zijn opgegraven. Daarnaast ook andere voorwerpen opgegraven, zoals benen, schaatsen, wapentuig, spinsteentjes en een doofpot.

Recentelijk zijn voorwerpen uit opgravingen in Wehl en Didam (Kollenburg) in de collectie opgenomen. Topstukken zijn, naast de Romeinse altaarsteen en het bronzen beeldje van Minerva, een brons everzwijntje en een bronzen kan uit de Romeinse tijd. Ook een aantal stenen bijlen uit de Steentijd, een Merovingische kan (5de eeuw) en een Hanzeschotel (11de eeuw).