Ga naar de inhoud

Expositie: Liemersland, Vaandelland

Het vaandel staat symbool voor de vereniging, haar leden en de eenheid. Een symbool van herkenning en identificatie. Dit was en is nog steeds heel belangrijk. Bij oprichting van het Liemers Museum hebben veel verenigingen hun oude vaandels in het Museum ondergebracht. Deze 122 vaandels zijn te zien, in de Cultuurhal in de Turmac Cultuurfabriek van 15 juli t/m 27 augustus 2023.

Een van de eerste grote aanschaffen van een nieuwe vereniging was vaak een vaandel!
Al in de Romeinse tijd werden vaandels gebruikt door het leger. Daar werden ze aan horizontaal gehouden lansen meegedragen. Tijdens de kruistochten werden veel religieuze vaandels meegevoerd. In de middeleeuwen komen ze in gebruik bij de gilden, als symbool van beroepsgroep, een gemeenschappelijk sociaal-economisch ideaal. Uiteindelijk verspreid het gebruik zich over allerlei maatschappelijke organisaties en verenigingen

Tegen het einde van de negentiende eeuw verwierven de Nederlandse katholieken geleidelijk aan gelijkberechting verwierven op politiek, sociaal en cultureel gebied. Dit proces liep ongeveer parallel met de opkomst van de arbeidersbeweging. Deze beide ontwikkelingen leidden tot de verzuiling van Nederland. Tegen het einde van de 19de eeuw zien we in de Liemers een toename van het verenigingsleven, vaak door de kerk gestimuleerd. Natuurlijk gevormd rondom de ‘passende zuil’. De oudste vaandels stammen uit de periode 1900 – 1930. Deze tentoonstelling is de getuigenis van dit proces.